Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

 

 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


start / SERWISY TEMATYCZNE / Projekt PARASOL DEMOKRACJI
serwis w tej chwili ogląda 10 osób
Projekt PARASOL DEMOKRACJI
   | modyf: Mirosław Gutowski 2016-01-29, 14:37 | 22369 odsłon
serwiszglossie
 

 W naszym liceum grupa młodzieży z klas pierwszych i drugich przystąpiła do projektu "Parasol demokracji”, który służy zwiększeniu świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, w grupie której zaobserwować można nasilające się zjawisko ,,deficytu obywatelskiego” – niechęci do współdecydowania o losach kraju. Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w okresie 01.04.2013-31.07.2014 przez stworzenie 16 Uczniowskich Klubów Myśli Politycznej i udział uczniów w symulacyjnej grze wyborczej oraz przygotowanie uczniów do aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. ,,Parasol demokracji” wzmacnia społeczeństwo obywatelskie poprzez dostarczanie uczniom wiedzy na temat praw wyborczych i tym samym prowadzi do wzmocnienia demokratycznej kultury. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania (zajawki), w których brały udział całe klasy:

  • 6 września 2013 Marketing polityczny z Panią Eweliną Ławecką
  • 17 września 2013 Ordynacja wyborcza z Panem Krzysztofem Karaszewskim
  • 26 września 2013 Systemy partyjne z Panią Katarzyną Błasińską

 

(

Działania projektowe:

1)Szkolne Kluby Myśli Politycznej

2)Forum wymiany poglądów w formie platformy internetowej

3)Gra symulacyjna ,,Wybory parlamentarne”

4)Zaprzysiężenie wybranego Parlamentu w gmachu Sejmu RP

5)Szkolenia dla moderatorów szkolnych

Uczestnikami projektu są:

1)   szkoły ponadgimnazjalne z miejscowości do 25 tys. Mieszkańców z terenu województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które złożą formularz uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną

2)   uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczących w projekcie, wybrani na podstawie złożonych formularzy.

Po utworzeniu Szkolnego Klubu Myśli Politycznej w warsztatach uczestniczyli już tylko uczniowie, którzy należą do SKMP. Opiekunem SKMP jest Pan Roman Kęsicki.

Terminy warsztatów:

·        26 października 2013

·        16 listopada 2013

·        16 grudnia 2013

·        po tym zdjęcia

 

Jednym z zadań SKMP było zorganizowanie debaty. Jej tematem były wady i zalety szkolnych Samorządów Uczniowskich. Do debaty zaproszono uczniów z innych szkół oraz po trzech uczniów z każdej klasy naszego liceum.

W grudniu 2013 w SKMP utworzyły się trzy następujące partie polityczne: Orły Wolności, Piękni, Młodzi i … oraz Pierwiastek z 5. Zadaniem każdej z partii było napisanie statutu, programu politycznego i zorganizowanie kampanii wyborczej(m.in. zebranie podpisów poparcia, ulotki, plakaty). Opiekunem projektu z naszej szkole jest Pani Ewelina Ławecka, która spotkała się z partiami uczniowskimi na mentoringach, na których  dawała wskazówki dotyczące kampanii oraz sprawdzała nasze dotychczasowe wyniki pracy. 

Terminy spotkań mentoringowych:

·        27 lutego 2013

·        10 marca 2013

8 kwietnia odbędą się wybory do Parlamentu Młodzieżowego

 

(tekst przygotowany przez Paulinę Pik
- interesariusza projektu)

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu. 

 

Warsztaty w ramach projektu 
„Parasol demokracji” 
współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

97,63 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2019r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY